RESETT SKRIVER:

Organisasjon renser Oslofjorden for fiskeredskaper og skrot – får ikke én krone i støtte fra miljøfond eller det offentlige.

BILDE ETTER Å HA SOKNA I 2 TIMER

SOS Oslofjorden forteller at de jobber hardt for å rense fjorden for sånt som ikke bør være der.

Den jobben skulle de gjerne ha fått støtte for. Organisasjonen SOS Oslofjorden jobber med å rense Oslofjorden for avfall, teiner, garn og annet mennesker etterlater, for å redde miljøet og økosystemene.

På sine nettsider skriver organisasjonen følgende: «SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelsesteiner, spøkelsesgarn og andre etterlatenskaper i fjorden.

De frivillige er yrkesfiskere, hobbyfiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord. Vi frivillige har et langsiktig mål om å rense fjorden, og derfor er vi avhengig av alle frivillige som vil bidra i saken, med rensing (fysisk arbeid), bidrag med donasjon av midler (penger), slik at vi kan drive med opprydningsarbeidet.»

Organisasjonens nestformann Samuel Kemi forteller til Resett at organisasjonen ikke har fått en krone av det offentlige, til tross for at de har gjort mye grovarbeid hva gjelder rensing av Oslofjorden.

Det er for eksempel blitt delt ut penger til ulike organisasjoner fra Handelens Miljøfond, men ingen av disse pengene har tilfalt SOS Oslofjorden.

Frisk Oslofjord fikk 30 millioner for et halvt år siden. Vi søkte om 4,7 millioner fra Handelens Miljøfond, og vi fikk ikke en krone, forteller Kemi.

I skrivende stund har organisasjonen kun et par tusenlapper på konto. Kostbar affære Han forteller at fondet skal ha gjort det klart at saken hadde stilt seg annerledes dersom de hadde bedt om 470 000 i stedet, altså en tiendedel av de endte opp med å søke om. Samuel påpeker at det er svært kostbart å rydde i fjorden. – Du får jo ikke et menneske ut på fjorden for de småpengene. Vi trenger også penger til diesel og forsikring. «Nei, det var så mye penger», sa de.

Kemi reagerer også på at man besluttet å frede torsken i Oslofjorden i 2019, når det er så mange gjenstander i sjøen som kontinuerlig fanger fisk. – Da man fredet torsken i Oslofjorden skrev jeg en tekst til alle aviser og alle på Stortinget om hvor dumt det er å frede torsk en fjord som er full av fiskeredskaper som fisker 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Jeg hadde forventet mer av statsansatte. Det er en molbohistorie, konstaterer Kemi.

Prosjektet Frisk Oslofjord, som er et samarbeid mellom nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder og Havforskningsinstituttet, kom ifølge Samuel Kemi først på banen etter at SOS Oslofjorden «begynte å rasle med sablene».

Kemi mener at det er han og hans frivillige kollegaer som har gjort grovarbeidet i fjorden. – Vi har allerede hentet opp 1000 teiner. Det har ikke noen av de andre gjort, de som forteller om hvor flinke de er. De har ikke gjort noe. – Vi ba dem om hjelp til å sjekke der vi har tatt opp teiner. Vi skulle ha dokumentasjon på at det ikke er noe liggende igjen der. Det Kunne de ikke være med på. Det mente de at de ikke hadde penger til, sier Samuel Kemi.