www.sososlofjorden.no

SPONSING av sos oslofjorden bidrar til at vår økonomi blir mere fortusigbart for på denne måten så kan vi planlegge vår tiltak og prosjekter mere langsiktig og presist.

Her kommer navne på alle  sponsorer og de oppfordres til å utfordre andre bedrifter til å gjøre det samme.

 

Vi mottar ingen støtte fra staten eller andre og ber derfor folk og bedrifter støtte oss på vårt forsøk på å få oslofjorden tilbake til den stand den var før.

STØTT OSS.

På forhand takk.

Konto. 2351.77.85229

Vipps             57 25 35

sms kommer om en stund.

Til bedrifter så er det mulig å donere penger for reklame plass på nettsiden vår og på Båtene for dine produkter/tjenester.

Vennligs bruk emailen:sososlofjorden@gmail.com ved første kontakt.