WWW.SOSOSLOFJORDEN.NO

MISSINGEN.

SOS OSLOFJORDEN ønsker å samle inn penger til ny signal mast for skibrundne på missingen. Dette haster da høst og vinter står for døren. Masta skal opp snarest når alt er på plass, penger, blinklys nødpeilesender som aktiveres når masta reises, mastprodusent og frakt av mast til messing.

 

 

SOS OSLOFJORDEDEN's prosjekter!

Vi har mange tanker om hva som må gjøres og et av prosjektene er på tampen til oppstart.

De andre prosjekter som skal igang kommer sansynligvis i slutten av året eller første del neste år.

MANGE SPENNENDE PROSJEKTER OG EN TOTAL NY MÅTE Å TENKE PÅ OG GJØRE DET PÅ.

Når prosjektene er godt igang så kommer nyhetene om hvert enkelt prosjekt her på nettsiden først og der etter på nyheter og i pressen.