ODD SØRENSEN i den lille gule.

 

Vi takker de som har bidratt gjennom Vipps og direkte overføring til oss, de midlerne kommer godt med for vår lille og økonomisk svak frivillig organissajon, TUSEN TAKK TIL DERE!

Vi har på lager 1200 spøkelses teiner, 1,7 km med garn, 1200m tamp, 600m trålvaierer og mye søppel og ut fra den posetive responsen vi har opplevd fra myndigheter så vil vi KASTE alt vi har på lager tilbake til der de ble tatt opp vi har loggført posisjoner og antall på alt vi har tatt opp, GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

 

 

www.sososlofjorden.no

SOS OSLOFJORDEN skal jobbe med å bringe fjordens helse tilbake til den tilstand den var i før, som en frisk fjord full av liv.

SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelses teiner, spøkelses garn og andre etterlatenskaper i fjorden. De frivillige er yrkesfiskere, hobby fiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord.

Vi frivillige har et langsiktig mål om å rense fjorden og derfor er vi avhengig av alle frivillig som vil bidra i saken, med rensing(fysisk arbeid), bidrag med donasjon av midler(penger) slik at vi kan drive med opprydnings arbeidet.

Arbeidet med fjerning av etterlatt fiskeredskap som spøkelsesteiner, garn og annet vil bli dokumentert med loggføring med posisjoner og mengde med redskap som er tatt opp når og hvor. Dette arbeide vil bli gjort i forståelse med Fiskeridirektoratet da områder der tiltak settes inn nødvendig vis må fredes for all aktivitet i tidsrommet ryddingen pågår.

 

 

ODD sokna etter sin lenke med teiner da han fikk 40 spøkelsesteiner opp etter 2 timer.

Dronen vi ønsker oss se under prosjekter/drone

 

SPONSING OG DONERING

www.sososlofjorden.no

Vi mottar ingen støtte fra staten eller andre og ber derfor folk og bedrifter støtte oss på vårt forsøk på å få oslofjorden tilbake til den stand den var før.

STØTT OSS.

På forhand takk.

                      Konto. 2351.77.85229

                      Vipps             57 25 35

sms kommer om en stund.

Til bedrifter så er det mulig å donere penger for reklame plass nettsiden vår og på Båtene for dine produkter/tjenester. Vennligs bruk emailen:sososlofjorden@gmail.com ved første kontakt.